El ple d’investidura podrà seguir-se en pantalla gegant

0
1178

Aquest dissabte 15 de juny, a les 12h, tindrà lloc la sessió extraordinària de constitució del Ple de l’Ajuntament de Badalona. El Ple es podrà seguir en directe per streaming http://endirecte.badalona.cat i també per Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona que faran una emissió simultània a partir de les 11.30 hores. A més, l’Ajuntament de Badalona instal·larà una pantalla a la plaça de la Vila per seguir també en directe el desenvolupament de la sessió.

Obertura de la sessió

El regidor de més edat, Ramón Riera (PP), nascut l’any 1948, i la regidora de menor edat, Andrea Zapata (PSC), nascuda l’any 1996, constitueixen la Mesa d’Edat. S’obre la sessió de constitució del nou Ajuntament.  Comprovació de les credencials i promesa del càrrec

El secretari de l’Ajuntament explica que de conformitat amb la vigent normativa electoral s’acredita que han estat presentades les credencials lliurades per la Junta Electoral i les declaracions de béns patrimonials i activitats. Posteriorment els regidors i regidores efectuen el jurament o la promesa del càrrec amb el següent ordre: primer el regidor de més edat membre de la Mesa; després la regidora de menor edat membre de la Mesa; i finalment la resta dels regidors i regidores, començant per la candidatura que ha obtingut menys vots i seguint per les altres en ordre ascendent.

Tria de l’alcalde 

Un cop ja està constituïda la Corporació Municipal de Badalona, es procedeix a l’elecció de l’alcalde/essa d’acord amb allò que disposa l’article 196 de la Llei de règim electoral general. Els i les caps de llista que desitgen ser candidats/candidates a l’alcaldia poden manifestar-ho dient sí o no. El secretari indica a continuació els noms dels candidats i candidates. S’entrega un sobre a cada regidor i regidora i les paperetes d’elecció dels candidats i candidates. La votació és secreta. Cada elector/a haurà d’introduir la papereta del candidat/a a l’urna. Els regidors i regidores seran cridats pel mateix ordre que han seguit per fer el jurament o promesa, llevat dels membres de la Mesa d’Edat que votaran en últim lloc. Acabada la votació es procedeix a l’escrutini. Si el candidat/a obté la majoria absoluta (14 vots favorables), la Mesa el proclama alcalde/essa. Si no obté la majoria absoluta, es proclama el/la cap de la llista més votada a les eleccions.

 Promesa del càrrec d’alcalde

La persona escollida promet el càrrec. A continuació, el president de la Mesa li dona la vara i ocupa el seu lloc com a alcalde/ssa

FER UN COMENTARI

Introduïu el vostre comentari
Introduïu aquí el vostre nom